elektronix4u

modul

E4U-M-1

Všeobecný popis

Modul E4U-M-1 umožňuje čtení až pěti inkrementálních lineárních nebo rotačních snímačů (ILC/IRC) na sběrnici TWI (I2C). Modul je navržen tak, aby jej bylo možné použít jako rozšiřující modul pro Arduino Uno, pinově kompatibilní systémy nebo pro připojení k jiným mikropočítačům, které mají sběrnici TWI.

Zde je popsáno připojení k Arduinu Uno R3.  

Blokové schema

Modul E4U-M-1 obsahuje dva základní IC a to: • MCP 23017, což je 16- bitový expandér se sériovým rozhraním TWI. Port GPA je nastaven na obousměrnou datovou komunikaci s řadičem LS 7166. Port GPB využit pro řídící signály. • Řadič LS7166 zpracovává signály z ILC/IRC. Dva fázově posunuté vstupní signály (A, B) převádí na 24-bitové slovo pomocí obousměrného čítače.

Instalace modulu

Instalace modulu je jednoduchá. Sestává z nastavení adresy modulu a připájení (pokud je použit jeden modul) odporů 4700 Ω na +5V sběrnice TWI. Pro nastavení adresy modulu E4U-M-1 jsou na DPS pájecí body, adresaci modulu nastavujeme propojkami nebo odpory s 0Ω.

Připojení modulů k Arduinu na sběrnici TWI

Připojení modulů k Arduinu lze několika způsoby: 1 – použitím čtyř vodičů; 2 – nasazením na modul Arduina.

Add 1 - propojení vodiči.

Propojení je jednoduché, můžeme jej realizovat tak, jak je naznačeno na obrázku.

Add 2 – nasazením na Arduino

Modul E4U-M-1 je pinově a fyzicky kompatibilní s Arduino Uno Rev3. Modul jednoduše nasadíme do konektorů Arduina. Modul využívá pouze čtyři piny, ostatní jsou přístupné na konektorech a modul je nevyužívá a ani nijak neovlivňuje.

Popis konektorů a ostatních součástek

Součástky:

U1 – MCP23017 U3-U7 – LS7166 C1-C6 – 100nF/0603 R1, 2 - 4700Ω/0603 R3 - 220Ω/0603 LED1 – 20mA/0603

Propojky:

J1 – nastavení A0 J2 – nastavení A1 J3 – nastavení A2

Adresace modulů

Propojky J7 a J8

Modul umožňuje připojení TWI i na pinech 27 a 28.   

Popis konektorů

Konektory K1 a K2_1 a K2_2 jsou kompatibilní s Arduinem.

Modul E4U-M-1 využívá pouze tyto piny:

E4U-M-1 ARDUINO význam
K 1/1 A5 SCL - hodinový signál
K 1/2 A4 SDA - přenos dat
K 1/9,10 GND zem
K 1/11 +5V napajecí napětí

Připojení ILC/IRC

Pro připojení čidel k modulu slouží konektor K3