elektronix4u

CZ

Arduino
vstupní moduly

Arduino moduly E4U-S-1 a E4U-M-1 jsou vstupní moduly, které umožňují čtení inkrementálních rotačních nebo lineárních čidel (dále jen ILC/IRC) Arduinem nebo pinově kompatibilním systémem. Modul E4U-S-1 je určen pro čtení jednoho ILC/IRC. Modul E4U-M-1 umožňuje čtení až pěti ILC/IRC. Moduly lze využít např. pro přesné měření rychlosti, vzdálenosti a úhlu.
Moduly jsou osazeny integrovaným obvodem LS7166 od firmy LSI∕CSI, který zpracovává dva fázově posuté signály a převádí je na 24 bitové číslo. IC LS7166 používá standardní sběrnici pro periferní obvody a to 8-mi bitovou obousměrnou datovou sběrnici a řídící signály C∕D*, RW*, WR* a CS*.
Pro komunikaci Arduina s moduly je použit IC MCP23017, který obsahuje sběrnici TWI (I2C). Port GPA 0-7 je připojen na obousměrnou sběrnici, port GPB 0-3 je připojen na řídící signály. Zbylé bity GPB 4-7 je možno použít uživatelem a jsou přístupné na konektoru.

GB

arduino
input modules

Arduino E4U-S-1 and E4U-M-1 are input modules that allow reading of rotary encoder or linear encoder (hereinafter RE/LE) by Arduino or another pin-compatible system. The E4U-S-1 module is designed for reading of one RE/LE. The E4U-M-1 module allows reading of up to five RE/LE. The modules can be used, for example, for precise measuring of speed, distance, and angle.
The modules are fitted with an LS7166 integrated circuit made by LSI/CSI which processes two phase-shifted signals and converts them into a 24-bit number. IC LS7166 uses the standard bus for peripheral circuits, i.e. an 8-bit bidirectional data bus and C∕D*, RW*, WR*, and CS* control signals.
An IC MCP23017 expander equipped with a TWI (I2C) bus is used for communication between Arduino and the modules. The GPA 0-7 port is connected to the bidirectional bus; the GPB 0-3 port is connected to control signals. The remaining GPB 4-7 bits can be used by the user and are accessible on the connector.

vítejte

Tento projekt vznikl za účelem předávání zkušeností se systémem Arduino Uno a jeho periferiemi.

Měl by především inspirovat a podpořit nové i stávající uživatele Arduina.

Postupně se budeme snažit přicházet s novými zajímavými vizemi, aplikacemi, periferiemi a softwarovými produkty.

Moduly z naší produkce

E4U-S-1

Modul umožňuje čtení jednoho inkrementálního lineárního nebo rotačního snímače

Modul je navržen tak, aby jej bylo možné použít jako rozšiřující modul pro Arduino Uno, pinově kompatibilní systémy nebo pro připojení k jiným mikropočítačům, které mají sběrnici TWI.

více informací

E4U-M-1

Modul umožňuje čtení až pěti inkrementálních lineárních nebo rotačních snímačů

Modul je navržen tak, aby jej bylo možné použít jako rozšiřující modul pro Arduino Uno, pinově kompatibilní systémy nebo pro připojení k jiným mikropočítačům, které mají sběrnici TWI.

více informací

Zaujal vás tento projekt

kontaktujte nás